–Blir et kraftsenter for ungdom i Larvik

–Blir et kraftsenter for ungdom i Larvik

Det nye ungdomshuset i Hammerdalen skal forene ung helse, fritid og kultur på en helt ny måte.

– Altså disse lokalene!

Prosjektleder Endre Lindstøl fra Larvik kommune nærmest sprekker av entusiasme når vi møter ham i de rustikke lokalene i Hammerdalen. 

– De er helt unike og det vil også dette ungdomshuset bli.

– Et kraftsenter for ung kultur, livskvalitet og sosial bærekraft. Det er det vi skal skape her!

IMG 6129
BEFARING: Fra venstre Vidar Haugen (Teknisk sjef Fritzøe eiendrom), Knut Malquist (tidligere leder i Fritzøe skoger) og Endre Lindstøl (Larvik kommune)

Kommunestyret vedtok i september 2023 at den gamle kraftstasjonen skal bygges om til å inneholde ungdomshus, helsestasjon for ungdom og “Ung Arena” - et lavterskeltilbud for ung psykisk helse.

Bygget fra 1880 eies av Fritzøe Eiendom og har helt siden da produsert strøm gjennom vannkraft fra Farriselven.

Nå skal lokalene også fylles med ungdommelig skaperkraft og energi.

Ung Arena Og Helsestasjon For Ungdom

Totalrenoveres

–Bare sjekk denne enorme strømturbinen - den er jo som et smykke i rommet!

Turbinen skal fortsette å produsere strøm her en stund til, så den skal glasses inn og lydisoleres, forteller Endre.

Over og ved siden av turbinen skal det bygges ulike nivåer og gangbroer som forbinder scener, små møteplasser og sittegrupper.

IMG 6089
BLIR SOSIAL SONE: oppholdsrom, cafe, kjøkken, amfi, aktivitetssoner

–Dette blir en møteplass som rommer omsorg, utvikling og aktivitet - side om side.

— Endre Lindstøl, Larvik kommune

– Den enorme takhøyden sammen med det industrielle preget gir særpreg. Dette kommer til å bli Larviks mest spektakulære rom, sier Lindstøl.

Ombyggingen av kraftstasjonen til ungdomshus er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Fritzøe Eiendom, hvor sistnevnte gjør betydelige investeringer i bygget.

–Det er engasjerende å jobbe sammen med en fremoverlent kommune som virkelig ønsker å satse på ungdommen, sier markedsdirektør Linda Brathagen i Fritzøe eiendom.

–Sammen har vi utviklet et prosjekt som ikke bare vil gi positive ringvirkninger lokalt, men som vil skape nasjonal oppmerksomhet.

Kraftstasjonen

  • Kraft ungdomshus: Møteplass, cafe, øvingsrom, scener, verksted +++

  • Ung Arena: Nyetablering som tilbyr forebyggende lavterskeltilbud innen psykisk helse for ungdom

  • Helsestasjon for Ungdom: gratis tilbud hvor ungdom kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, lege,  jordmor og psykolog

  • Uteområder: Det anlegges flotte nye uteområder langs bygget og elva

Omsorg, utvikling og aktivitet

– Med Larvik kulturskole og Studio Nille som nærmeste naboer samler vi nå tilbudene og skaper en helt ny måte å tilby kommunale tjenester på, sier Lindstøl

–Dette blir en møteplass som rommer omsorg, utvikling og aktivitet - side om side.

Han forteller at ungdomshuset skal tilrettelegges for organisert og uorganisert aktivitet, relasjonsbygging og mulighet til samtaler med kvalifiserte voksne innenfor fagfeltene helse, oppvekst, kultur og idrett. 

–På dagtid kan Kraftstasjonen være en alternativ opplæringsarena for barn og ungdom i Larvik,  eller en møteplass for de som trenger en annerledes hverdag. Mulighetene er mange.

Sammen har vi utviklet et prosjekt som ikke bare vil gi positive ringvirkninger lokalt, men som vil skape nasjonal oppmerksomhet.

— Linda Brathagen, markedsdirektør Fritzøe eiendom
IMG 6112
IMG 6122
IMG 6117
IMG 6118
IMG 6100
IMG 6102
IMG 6095
IMG 6083
IMG 6096
IMG 6088

Helt siden vedtaket om salg av ungdomsklubben i Kongegata har kommunen samhandlet med de unge om ønsker og behov. De savner en helhetlig møteplass der de kan være, lære
og få hjelp og støtte. 


–Den tette tverrfaglige samhandlingen og sambruken i dette prosjektet er en innovativ og forskningsbasert måte å utvikle møteplasser for barn og ungdom på, sier Endre Lindstøl.

–Ved å samle fritidstilbud, rådgivning og helsehjelp bryter vi ned stigmaene og etablerer et bredt og mangespektret tverrfaglig fellesskap rundt målgruppen.

Ungdomshuset skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet. Larvik leverer følger utviklingen med bilder og reportasjer underveis.

Turbinhallen Logo
Illustrasjonbilde av den sosiale sonen når vannturbinen er flyttet. (Illustrasjon: Norconsult)