Dronebilde Indre havn

Jubler for ferske befolkningstall

I 2022 var det rekordhøy befolkningsvekst i kommunen. – Larvik har ikke hatt like høye tall siden 1980-tallet, forteller ordfører Erik Bringedal.

Ordføreren er er veldig glad for hver eneste av de 469 personene. 

– Jeg håper at alle trives, og skaper et godt liv i kommunen vår, sier Bringedal.

Ordfører Erik Bringedal August2022
Ordfører Erik Bringedal ønsker alle nye innbyggere velkomne til Larvik.

Det er gøy å se at så mange synes Larvik kommune er attraktiv og velger å flytte hit. Larvik leverer gode og trygge arbeidsplasser. Jeg håper enda flere velger å bosette seg, og drive næring i Larvik i framtiden

— Ordfører Erik Bringedal

De nye tallene fra SSB viser at Larviks befolkning økte med ca. 1 prosent. Det er den høyeste veksten i antall personer siden 1987 (476 personer) og den tredje høyeste veksten registrert noensinne.

Målingene går tilbake til 1951.

– Det er gøy å se at så mange synes Larvik kommune er attraktiv og velger å flytte hit. Larvik leverer gode og trygge arbeidsplasser. Jeg håper enda flere velger å bosette seg, og drive næring i Larvik i framtiden, forteller ordføreren.

Dette skyldes veksten

Den sterke veksten skyldes først og fremst innenlands tilflytting.

I 2022 var det i underkant av 2000 personer som flyttet til Larvik fra andre deler av landet.

Samtidig ser vi effekten av krigen i Ukraina som har ført til en økende innvandring.

To år i forkant

I 2022 har det vært en liten nedgang i antall barnefødsler, mens det har vært en økning i antall dødsfall. Økningen i antall døde kan forklares med at Larvik kommune har et høyt antall eldre.

SSB har foreløpig ikke publisert aldersprofilen på de som har flyttet til Larvik i 2022, men snittet fra tidligere år viser at 55 prosent av de som flytter hit er under 30 år gamle. 

– Nå er vi 48 246 personer i Larvik, og vi ligger faktisk to år i forkant av SSBs prognoser, forteller ordfører Erik Bringedal.