Larvik suser mot rekordår for tilflytting

Larvik suser mot rekordår for tilflytting

Larvik overpresterer målt opp mot prognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) - og ligger nå fire år «foran skjema» med tanke på befolkningsvekst. Ordfører Birgitte Gulla Løken ser konturene av en ny trend for kommunen.

Tallene fra 3. kvartal av 2023 ble sluppet av SSB torsdag. De viser at Larvik i denne perioden hadde en folkevekst på 204 innbyggere, som er høyere enn Horten, Tønsberg og Porsgrunn og på linje med Sandefjord. 

Og aldri har man registrert en så stor innenlands tilflytting til Larvik - altså at de nye innbyggerne kommer fra andre norske byer og områder. Så langt i 2023 har vi fått 1561 tilflyttere i denne gruppa. 

DSCF7907
Christine Offenberg (31) og Tarje Neergaard (34) er to av de nye tilflytterne til Larvik i 2023. De byttet ut 70 kvadratmeter på Majorstua i Oslo med denne villaen på Nanset - for omtrent samme pris.

Det er 35 flere enn på samme tid i fjor, som endte med et rekordår for Larvik. Ekstra hyggelig er det over halvparten av denne tilflyttergruppa er under 30 år, basert på tidligere analyser.  

– Vi hadde en god befolkningsvekst i fjor, og det ser ut som vi ligger veldig godt an i år. I tillegg er det en litt ny trend at vi er så nærme Tønsberg og Sandefjord. Historisk sett har vi vært mye lenger bak, sier ordfører Birgitte Gulla Løken. 

Totalt er vi nå 48600 innbyggere i Larvik. 

Birgitte Gulla Løken 2
Ordfører Birgitte Gulla Løken trekker fram Larviks mangfold når det gjelder bomuligheter som et viktig trekkplaster.

Av andre ting verdt å merke seg i SSB-tallene er det at fødselstallene for Larvik er på vei oppover. 

Så langt i 2023 er det født 283 barn, mot 259 på samme tidspunkt i fjor. 

Mitt mål er at vi i min tid som ordfører skal passere 50 000 innbyggere

— Birgitte Gulla Løken, ordfører

SSB-tallene viser at Larvik overpresterer sammenlignet med beregningene for befolkningsvekst, og ligger i kategorien høy nasjonal vekst. Vi har nådd befolkningsstørrelsen som vi etter prognosene ikke ville nå før i 2027. 

Tilflyttere Larvik 3
Larvik er midtpunktet i en region med fem byer og 300 000 innbyggere innenfor en halvtimes reise.

– Larvik er en kommune med mange attraktive boområder, og med stort mangfold i bomulighetene. Man kan bo i to ulike «byer», man kan bo landlig eller sjønært. Jeg tror dette mangfoldet er vår styrke. Bor du i Larvik har du også ganske mange byer innen rekkevidde hvor du kan jobbe. Porsgrunn og Skien, som jeg selv har gjort i alle år. Eller Sandefjord og Tønsberg i motsatt retning - for ikke å snakke om vår egen, flotte by. Larvik ligger i midten av en stor arbeidsregion, sier Gulla Løken. 

Som også peker på samarbeidet mellom Larvik kommune og næringsforeningen om Larvik Leverer - som har økt tilflytting som fremste visjon. 

– Da gjør vi i hvert fall noe riktig, tenker jeg. Mitt mål er at vi i min tid som ordfører skal passere 50 000 innbyggere, sier Gulla Løken.