Larvik fikk flest forslag av alle norske tomter

Larvik fikk flest forslag av alle norske tomter

Hvordan lage den beste forbindelsen mellom Bøkkerfjellet og Indre havn? 19 europeiske arkitektkontor har nå levert sine konkrete forslag - der en bredt sammensatt fagjury møttes på Sliperiet onsdag for å identifisere den aller beste kandidaten.

Generalsekretær i Europan Norge, Bjørnar Havelund, anslår at arkitektfirmaene har brukt minst 500 timer per forslag.

– Til sammen ligger det et titalls tusen arbeidstimer bak disse forslagene. Og de tar ikke bare for seg ett bygg, men store områder med mange bygg, broer og så videre. Det kan være vanskelig å vurdere, og derfor har vi såpass mange eksperter i juryen, sier Havelund. 

Europan Folkestemmen
Illustrasjon hentet fra prosjektet "Regenerate" - som ble nummer 1 hos folkepanelet.

I juryen sitter blant annet den prisvinnende spanske arkitekten Luis Basabe Montalvo, sammen med anerkjente kollegaer fra både Finland, Danmark og Norge. Juryleder er Ida Winge Andersen. 

– Larvik fikk flest bidrag av alle de norske tomtene som var med i Europan. Det er et veldig mangfold og stort spenn i forslagene: noen er litt forsiktige, noen litt tradisjonelle, noen utrolig nytenkende og noen som tar konseptet veldig langt. Kanskje vet de at det de foreslår er urealistisk, men de velger likevel å fokusere på en idé, sier Bjørnar Havelund. 

Vinneren får et oppdrag videre for Larvik kommune med en verdi på én million kroner.

— Ingerid Heggelund, prosjektutvikler Larvik kommune
Europan Regenerate 2
Indre havn med sjøbad, bibliotek og aktivitetshus i forslaget "Regenerate".

Larvik kommune var også godt representert på onsdagens jurymøte i Pressverksalen, sammen med to medlemmer av den såkalte «folkestemmen» - der 23 tilfeldig utvalgte personer i Larvik har bidratt med sine synspunkter og vinnerforslag. 

Folkepanelet landet på forslaget kalt «Regenerate». Der er den historiske fiskerhavna i Indre havn blant annet erstattet av et mer moderne sjøbad, med flere bygg liggende i umiddelbar nærhet. 

– Hva appellerte til dere med denne kandidaten? 

For langt inn i framtida tror jeg ikke vi har råd til å vente på

— Hans Fredrik Johnsen (72), Folkepanelet

– I dette forslaget har vi fått et sjøbad, og to nye bygg som er slått sammen med Tollboden, blant annet et bibliotek. Det synes vi var bra, for da er det mye som kan gjøres i de nye byggene. Og dette med at det er korte avstander og man enkelt kan gå mellom byggene, og holde ting litt samlet. Så har vi snakket mye om brua fra Indre havn til Bøkkerfjellet, som kanskje er litt lav, men ganske så fin å se på, sier Victoria Johansen (37). 

Hans Fredrik Johnsen (72) sier folkepanelet også har fokusert på at vinnerforslaget skal være gjennomførbart - og helst i nær framtid. 

– Det er et viktig aspekt - at det ikke blir et så vidløftig prosjekt at det knekker bare ved tanken på det økonomiske. Vi snakker om en tidslinje på noen år, men for langt inn i framtida tror jeg ikke vi har råd til å vente på, sier Johnsen. 

Europan Bridging The Gap
Bibliotek på Bøkkerfjellet i forslaget "Bridging the gap".

Som en del av utbyggingsavtalen på Sanden ble det også inngått en avtale med Treschow-Fritzøe om et økonomisk bidrag til forbindelsen mellom Indre havn og Bøkkerfjellet. Eventuelle bygninger som skal følge med - som for eksempel et nytt bibliotek - er ikke en del av denne avtalen. 

Prosjektutvikler Ingerid Heggelund svarer slik på spørsmål om hvor sannsynlig det er at noen av forslagene fra Europas faktisk blir en realitet. 

– Det er opp til politikken, da. Vi har en medfinansiering på prosjektet, og det gjør at vi ønsker å prioritere det. Men det kommer jo litt an på hvilke av forslagene man eventuelt går for. De har veldig forskjellige måter å løse krysningen på. Noen har gått for en tradisjonell løsning med gangbro, heis og trapp, mens andre løsninger har mer ramper, rulletrapp under bakken og så videre, sier hun. 

Europan Bøkkerheisen
Kan Bøkkerheisen bli en realitet i Larvik?

De kommende ukene vil samtlige 19 forslag vises fram for allmennheten, når Heggelund bruker området der Tollboden Street Food holdt til i sommer til å lage utstilling. 

Ordfører Erik Bringedal åpner trolig utstillingen offisielt fredag formiddag. 

– Det er laget tre store plansjer til hver av de 19 kandidatene, som beskriver prosjektet. Disse 19 forslagene vil bli utstilt med store skilt nede i Indre havn, med en presentasjon som er veldig visuell. 

– Hvordan skal de settes opp?

Europan Bibliotek
Bibliotek på Bøkkerfjellet i forslaget "Non-stop Larvik"

– Vi monterer dem på de paviljongene som har stått i Indre havn gjennom sommeren, svarer Heggelund. 

Fagjuryen vil kåre det de mener er det beste forslaget for Larvik, etter å ha fått innspill fra både kommune og folkepanel. 

– Betyr det noe for Larvik hva juryen kårer som vinner? 

– Vinneren får et oppdrag videre for Larvik kommune med en verdi på én million kroner. Så det er ganske viktig for kommunen hvem som vinner. 

– Må det være i tilknytning til Bøkkerfjellet og Indre havn? 

– Ja, det handler om det prosjektet. Men hvis vi ser elementer fra andre forslag som vi synes er veldig kloke, kan vi be dem innarbeide det i løsningen, sier Heggelund.