Kommune og næringsliv  - hånd i hånd

Kommune og næringsliv - hånd i hånd

– Bergeløkka er et område det ikke finnes maken til i resten av fylket, sier Ole Sannes Riiser i Larvik kommune

Beliggenheten tett på både sentrum og E18 gjør dette til en unik bydel, sier arealplanlegger Ole Sannes Riiser i Larvik kommune, som samarbeider med grunneier Fritzøe Eiendom om å utvikle området.

Det er første gang Larvik kommune samarbeider med en privat aktør om utviklingen av et nytt bolig- og næringsområde i form av en felles prinsipplan for utvikling av en helt ny bydel. 

Samarbeid styrker Larviks regionale posisjon

– Kommunen og næringslivet er tjent med å jobbe sammen for å sikre en optimal utvikling av området. Det å tenke litt utenfor boksen har en rekke fordeler, mener Sannes Riiser.

Det tette samarbeidet med grunneier Fritzøe Eiendom gjør kommunen til en aktiv medspiller i utviklingen av Bergeløkka, som er et sentralt og svært attraktivt område for fremtidig bolig- og næringsutvikling. 

– Vi har et felles mål om å utvikle Bergeløkka til en ny bydel som vil styrke Larviks regionale posisjon, poengterer Sannes Riiser.

Bergeløkka
Bergeløkka ligger rett ved E18, tett på sentrum og rett ved Hammerdalen

– Kommunen og næringslivet er tjent med å jobbe sammen for å sikre en optimal utvikling av området.

En helt ny bydel

Fram til 2008 lå Larvik Cellulosefabrikk på Bergeløkka. Den 100 dekar store tomten er per i dag regulert til industri, men så snart prinsipplanen er ferdigstilt, kan arbeidet med å utvikle en attraktiv bydel med arbeidsplasser og boliger starte. Det skjer våren 2023.

Utbyggingen vil foregå trinnvis over flere år. Planen er å bygge en helt ny bydel med inntil 300 boliger og 30 000 kvadratmeter med næringslokaler, primært kontorarbeidsplasser for kunnskapsbedrifter. Det at området ligger nært sentrum og E18, gjør området attraktivt for både privatpersoner og næringslivaktører.

Image006 (1)
BERGELØKKA: Illustrasjonsbilde fra mulighetsstudie

Felles visjon

Petter Falkgård Andersen, CEO i Fritzøe Eiendom, mener at kommunen har vært framsynt og framoverlent når det gjelder å legge til rette for utviklingen av Bergeløkka.

– I samarbeid med kommunen har vi utredet området basert på felles utfordringer og målsetninger. Det omfatter blant annet tydelige bærekraftsmål for hele den nye bydelen, sier han.

Økt samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn er et av FNs 17 bærekraftsmål – og i tråd med målene kommunen og Fritzøe Eiendom har satt for området.

– Vi har en felles visjon for utviklingen av området, blant annet med en konkret og omfattende bærekraftstrategi tilpasset fremtidens krav. Bydelen får en tydelig og synlig miljøprofil, og vi legger til rette for både sosial og økonomisk bærekraft, sier Falkgård Andersen som ser fram til at Bergeløkka, en av de mest synlige og fremtidsrettede næringstomtene i Vestfold- og Telemarkregionen, tar form.

Fritzoe Eiendom Juni 2022 016A LOW REZ
Bydelen får en tydelig miljøprofil, og vi legger til rette for både sosial og økonomisk bærekraft, sier Petter Falkgård Andersen - direktør i Fritzøe Eiendom