Larvik med 309 nye arbeidsplasser i 2022

Larvik med 309 nye arbeidsplasser i 2022

–Spesielt gledelig er veksten i privat sektor med 199 nye arbeidsplasser sier Tore Hansen, leder i Larvik næringsforening.

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde fredag sysselsettingstallene for 2022.

Tallene viser en svært positiv vekst i Larvik kommune:

  • Totalt økte antall arbeidsplasser i Larvik med 1,6%  (309 arbeidsplasser) - en høyere vekst enn Tønsberg (0,8%), Sandefjord (0.9%) og Skien (-0,3%). 
  • Vekstraten var godt over snittet for regionen Vestfold og Telemark (1%)

  • Veksten i privat sektor var på 1,5% (199 arbeidsplasser), noe som var den nest høyeste blant bykommunene i regionen, kun slått av Porsgrunn (2,6%). 

  • I sum medfører dette at Larvik i 2022 nådde målet om 200 nye arbeidsplasser i året med god margin.

Tore Hansen leder Larvik næringsforening, og er spesielt fornøyd med veksten i privat sektor, som teller 199 nye arbeidsplasser

– Dette er et resultat av både vekst i eksisterende virksomheter, tilflytting og nyetableringer, sier han

– Vi i Larvik har heldigvis unngått større konkurser og nedbemanninger i en utfordrende tid, så dette er i det store og hele et resultat vi kan glede oss over.

17NYH 01 01 DSC 1051
– Et resultat av både vekst i eksisterende virksomheter, tilflytting og nyetableringer, sier Tore Hansen i Larvik næringsforening.