Sterk vekst i antall arbeidsplasser

Sterk vekst i antall arbeidsplasser

Ingen Vestfold-kommuner hadde høyere vekst enn Larvik i 2023

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin statistikk for arbeidsplasser i 2023 viser sterke tall for Larvik kommune:

  • Totalt antall arbeidsplasser økte med 329 (1,67%)
  • Antall arbeidsplasser i privat sektor økte med 173 (1,26%)
  • Vekst i statlige arbeidsplasser var på 125 (12,85%)

Siden 2020 har antallet arbeidsplasser i Larvik økt med 737, hvorav hele 713 er i privat sektor.
Sammenligner man utviklingen i 2023 med andre bykommuner i regionen kan man se følgende trekk

Den totale veksten i antall arbeidsplasser:
  • Var høyere gjennomsnittet for Vestfold og Telemark (1,29%) og den nasjonale veksten (0,96%)
  • Var den nest høyeste i regionen, kun bak Porsgrunn (1,86%)

Veksten i privat sektor:

  • Var dobbelt så høy som den nasjonale veksten (0,63%) og likt snittet for Vestfold og Telemark.
  • Var lavere enn veksten i Horten (8,27%) og Porsgrunn (1,71%), men over dobbelt så høy som veksten i Sandefjord (0,54%), Tønsberg.(0,15%) og Skien (-0,82%)
Add A Heading