Tall og fakta om Larvik

Det perfekte utgangspunktet for å betjene en hel region

Larvik ligger midt mellom Porsgrunn og Sandefjord, mellom Skien og Tønsberg og mellom Horten og Kragerø.

Dette gjør Larvik til et svært godt lokaliseringsalternativ for virksomheter som enkelt ønsker å dekke hele regionen Vestfold og Telemark fra en lokasjon.

E18 er i dag en den viktigste ferdselsåren mellom byene og sikrer korte reisetider til og fra Larvik. Riksveg 40 fra Larvik til Kongsberg bidrar til å også gjøre de «indre delene» av regionen lett tilgjengelig.

Torp flyplass sikrer enkel reisevei til øvrige landsdeler og ikke minst en god kontakt ut mot Europa.

Fergeanløp til Strømstad i Sverige og Hirtshals i Danmark knytter kontakt i Norden. En videre utvikling av jernbanen og E18 vil bidra til å knytte regionen enda tettere sammen i tiden som kommer.

SCR 20221027 I50

En lokalisering i Larvik gjør det mulig å enkelt rekruttere arbeidskraft fra et stort område

Stadig flere virksomheter oppdager nå at Larviks gunstige geografiske plassering også gir et svært godt grunnlag for å kunne rekrutter relevant arbeidskraft.

Bare innen en drøy halvtimes reisevei finnes det en stor gruppe av arbeidstakere som gir et godt rekrutteringsgrunnlag. Med et gunstig klima, gode oppvekstsvilkår og gunstige boligpriser fremstår også Larvik og Vestfold som et attraktivt sted å flytte til fra så vel Oslo som øvrige deler av landet.

I tabellen under finner du rekrutteringsgrunnlaget innen et utvalg av næringer. Ønsker du mer informasjon om dette -  ta kontakt!

SCR 20221027 I58