Avdelingsdirektør Malin Skåtun sier hennes 100 ansatte gleder seg stort til å flytte inn i de nye lokalene. Her sammen med Helge Nilsen i VN Utvikling.

Valgte Larvik da 100 ansatte skulle inn i nye lokaler 

Da NAV Hjelpemiddelsentralen for tre og et halvt år siden besluttet å samlokalisere driften i Vestfold og Telemark, falt valget på Larvik. De neste par ukene flytter 100 ansatte inn i splitter nye kontorlokaler på Amundrød Næringspark. 

– Vi er kjempeglade for å være i mål. Beslutningen om å flytte ble tatt i januar 2020, og nå er vi klare for å komme på plass. Folk gleder seg masse, sier avdelingsdirektør Malin Skåtun i NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold og Telemark.

Leiekontraktene i Skien og Sandefjord - der Hjelpemiddelsentralen har holdt hus tidligere - utløper i oktober. Nå går man fra to lokasjoner til én. 

– Hva gjorde at valget falt på Larvik? 

– Det ble gjort en lang utredning der vi så på hvor majoriteten av innbyggerne bor i disse to fylkene. Deretter var vurderingen at det mest hensiktsmessige var å holde til nær E18, for vi har mye logistikk med varer inn og ut, sier Skåtun. 

Hjelpemiddelsentralen 3
Avdelingsdirektør Malin Skåtun sier hennes 100 ansatte gleder seg stort til å flytte inn i de nye lokalene. Her sammen med Helge Nilsen i VN Utvikling.

Næringssjef i Larvik kommune, Dag Trygve Enden, gleder seg stort over flyttingen til Amundrød. 

– Vi er glade for at Hjelpemiddelsentralen valgte Larvik når de skulle slå sammen kontorene i Vestfold og Telemark til en felles hjelpemiddelsentral. Den nye sentralen skal betjene begge fylkene, og er nok et bevis på at Larvik er det sentrale midtpunktet i regionen, sier han.  

Allerede torsdag stenger dørene i Skien og Sandefjord, og de fleste ansatte går over på hjemmekontor i påvente av å flytte inn i de nye lokalene. Derfra anslår Skåtun at man delvis er i gang 2. oktober, og fullt operative fra 4. oktober. 

– Vi får et større og mer robust fagmiljø ved å samle ansatte, i tillegg til funksjonelle lokaler tilpasset moderne logistikk, sier avdelingsdirektøren. 

Hjelpemiddelsentralen
Med mye logistikk av varer inn og ut, var plasseringen nær E18 en avgjørende faktor for at 100 arbeidsplasser kommer til Larvik.

NAVs hjelpemiddelsentral er ment for alle innbyggere som har varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte (for eksempel syn, hørsel, dysleksi). 

– Hvis en innbygger har behov for et hjelpemiddel, for eksempel en rullestol, så tar vedkommende kontakt med kommunen sin. En ergoterapeut utreder deretter behovet, og så sendes søknad til oss i NAV for hjelpemiddelet man skal ha. Dette hjelpemiddelet sendes ut til kommunen, og videre til personen som trenger det, sier Skåtun.