Vekst for arbeidsplasser i privat sektor

Sterk vekst for arbeidsplasser i privat sektor

Ingen andre Vestfold-kommuner hadde sterkere vekst enn Larvik i 2022

Statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall for arbeidsplasser i 2022 viser en svært positiv vekst i Larvik kommune:

  • Totalt økte antall arbeidsplasser i Larvik med 1,6%  (309 arbeidsplasser) - en høyere vekst enn Tønsberg (0,8%), Sandefjord (0.9%) og Skien (-0,3%). 
  • Vekstraten var godt over snittet for regionen Vestfold og Telemark (1%)

  • Veksten i privat sektor var på 1,5% (199 arbeidsplasser) - høyest i Vestfold. 

  • I sum medfører dette at Larvik i 2022 nådde målet om 200 nye arbeidsplasser i året med god margin.

Tore Hansen leder Larvik næringsforening, og er spesielt fornøyd med veksten i privat sektor, som teller 199 nye arbeidsplasser

– Dette er et resultat av både vekst i eksisterende virksomheter, tilflytting og nyetableringer, sier han

– Vi i Larvik har heldigvis unngått større konkurser og nedbemanninger i en utfordrende tid, så dette er i det store og hele et resultat vi kan glede oss over.

–Samtidig er det også gledelig at befolkningsveksten i Larvik i 2022 var den høyeste siden 1987 (476 personer) og den tredje høyeste veksten registrert noensinne. 

17NYH 01 01 DSC 1051
– Et resultat av både vekst i eksisterende virksomheter, tilflytting og nyetableringer, sier Tore Hansen i Larvik næringsforening.