Attraktive næringsarealer

Fra moderne kontorfasiliteter til store næringstomter: Larvik leverer attraktive næringsarealer og lokaler skreddersydd din virksomhets behov.

LK Profil 22 163

Næringstomter

På utkikk etter byggeklare næringstomter rett ved hovedvegsystemet eller i nærheten av Larvik havn? Her er noen alternativene vi kan levere:

ABAX Mrakke 125

Kontor

Fra en plass i et kontorfellesskap til hele etasjer og eget bygg. Larvik kan levere en rekke moderne, fremtidsrettede og bærekraftige kontorløsninger for din virksomhet med god tilgjengelighet og nær kollektivløsninger.

Man Using Macbook Pro In The Office SCR 20221024 Cla

Arealer og lokaler på finn

Her finner du de til enhver tids siste næringseiendommer og kontorer som er lagt ut på finn.no

Spørsmål?

om noen av disse tomtene og lokalene. Eller lurer på hva annet Larvik kan levere?