Vi finner de beste løsningene sammen!

Vurderer du å flytte eller etablere virksomheten din til vårt område? Sammen finner vi de beste løsningene for deg.

LK Profil 22 056

Egen prosjektleder som hjelper deg

Ønsker du å se på mulighetene for å etablere din virksomhet i Larvik? Vi tar alltid utgangspunkt i dine behov for så å se hva Larvik kan levere i forhold til ting som er viktige for virksomheten. Det være seg arealmessige behov, rekrutterings- eller markedsgrunnlag eller nærhet til viktig infrastruktur.

Her i Larvik vil du få bistand av en egen prosjektleder som vil bistå deg gjennom hele prosessen. 

John Schnobrich Flpc9 Vocj4 Unsplash

Slik kan vi bistå

Basert på din virksomhets behov vil prosjektlederen blant annet kunne bistå med:

  • Hjelp til å finne egnet lokale eller tomt med utgangspunkt i din virksomhets behov.
  • Planlegging og gjennomføring av befaringer av aktuelle lokasjoner.
  • Opprette kontakt med aktuelle eiendomsutviklere.
  • Å skaffe til veie relevant underlagsmateriale som er vesentlig for din beslutning, som f. eks  i forhold til markedsmessige forhold, rekrutteringsgrunnlag, aktuelle kompetansemiljø, mulige samarbeidspartnere etc.
  • Kontakt mot Larvik kommune og øvrige offentlige aktører.
  • Avklaring av evt. reguleringsmessige og/ eller infrastrukturelle forhold ved lokasjonene.
  • Svare opp evt. øvrige spørsmål du måtte ha under prosessen. 

Vil du vite mer?

Hva kan Larvik levere av muligheter for din bedrift og hva slags bistand du kan få? Ta kontakt med:

27

Starte egen virksomhet?

Vurderer du å startet egen virksomhet? Eller allerede har startet?

Larvik leverer flere gode tilbud som kan hjelpe deg å lykkes med din drøm.

Colab er et arbeidsfellesskap i Larvik for mennesker og selskaper, som ønsker å satse på egne prosjekter. Tilbudet retter seg mot frilansere, oppstartsselskaper og etablerte bedrifter som søker et profesjonelt miljø, ny kunnskap og styrket kompetanse.

På Colab kan du:

  • Få tilgang til lokaler og fasiliteter, og bli en del av et spennende coworkingmiljø
  • Møte ressurser og nettverk som kan hjelpe deg å videreutvikle din virksomhet
  • Delta i innovasjon og utviklingsprogram for å øke vekst og utvikling

Les mer om Colab her

4Px BW84 N0qjgvpszge3nrbskw 2Vcoifrjijpyfykotaczxxxq2rbv0ubsqxagd12qivyqzxybf20vhxzg Xy3j1veps Yrlbj1tew6nnobdfte2unaw

Start i Vestfold

Start i Vestfold er et etablerernettverk, som skal bistå nyetablerere og de som har tanker om å starte egen bedrift. Larvik kommune er medlem i Start i Vestfold og har egen Start-koordinator, som kan veilede, være diskusjonspartner og døråpner for deg.

Gjennom Start har du tilgang til et stort nettverk av lokale hjelpere som kan bistå deg i oppstartsfasen av din bedrift. Tilbudet er gratis.

Les mer om Start i Vestfold

Vil du vite mer om hva Larvik kan levere din oppstartsbedrift?

Ta kontakt med Elisabeth!