Ønsker å møte næringslivet hver torsdag

Ønsker å møte næringslivet hver torsdag

Torsdager mellom 12-16 kan næringsdrivende i Larvik booke samtaler med ordfører og varaordfører.

– Du kan fortelle du, det er din idè.

Vi møter Larviks nye ordfører Birgitte Gulla Løken og varaordfører Gina Johnsen på ordførerkontoret i Feyersgate.

I dag er det tomt rundt ordførerens store runde bord, men torsdager fremover vil stoler og kaffekopper fylles - når næringslivet tar plass rundt bordet.

– Ideen er enkel, men representerer en viktig prioritering for oss, sier varaordfører Johnsen.

– Vi ønsker å være tilgjengelige for næringslivet i Larvik. Alle næringsdrivende, små og store, som ønsker en prat med oss, kan booke seg inn for en samtale hver torsdag mellom 12 og 16.

Hvordan kan man booke tid?

– Det mest praktiske er å sende en mail til en av oss, men vi er også tilgjengelig på telefon.

Alle næringsdrivende, små og store, som ønsker en prat med oss, kan booke seg inn for en samtale hver torsdag mellom 12 og 16.

Ordfører 1
LEDIG PLASS RUNDT ORDFØRERENS BORD: for næringslivet hver torsdag mellom 12 og 16

Vi skal tilrettelegge best mulig

– Kommuner som virkelig lykkes med næringslivsutvikling kjennetegnes av god kommunikasjon og dialog mellom næringslivet og kommunen, sier ordfører Birgitte Gulla Løken.

– Vi tror vi gjør bedre beslutninger når vi har innblikk i hva som rører seg i næringslivet.

Er Larvik en næringsvennlig kommune?

– Det er vi, men vi skal bli enda bedre. Da må vi ha tett dialog med de som har skoen på, slik at vi kan tilrettelegge best mulig, sier hun

Varaordfører Gina nikker og supplerer:

– Det er helt sikkert ulike behov, og det skal ikke vi definere på disse møtene. Vi skal lytte til de enkelte, slik at vi kan bli enda bedre kjent med de ulike bransjene og behovene.

– Kommuner som virkelig lykkes med næringslivsutvikling kjennetegnes av god kommunikasjon mellom næringslivet og kommunen,

— Ordfører Birgitte Gulla Løken

Ingen saksbehandling

– Det kommer til å være full åpenhet om hvem som besøker oss. Det er viktig å understreke at her skal det ikke drives saksbehandling. Møtene er en dialog- og lyttepost, sier Gulla Løken.

Hvordan tar dere innspill og behov videre?

– Hvis det er noe som krever politisk behandling, så må det selvsagt opp i riktig utvalg, og da løfter vi det dit, sier varaordfører Gina.

– Andre ganger kan det kanskje være at kontakt med næringsavdelingen kan være aktuelt. For eksempel hvis vi får høre om bedrifter som ønsker seg til Larvik som har behov for næringstomt eller kontorbygg.

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å tilrettelegge, men innenfor de riktige rammer og formaliteter, selvsagt, sier Gulla Løken

–Kommunen og næringslivet er i samme båt, og er gjensidig avhengig av hverandre dersom vi skal få til vekst og utvikling i Larvik.

LES OGSÅ: Sterk vekst for arbeidsplasser i privat sektor i Larvik