Alt tekst

Kontorlokaler med unik plassering ved E18, jernbanestasjon og bysentrum.

Kunnskapsaksen er området som strekker seg fra Indre havn og opp til E18. Nå utvikles tomter og konsepter spesielt tilpasset kunnskapskrevende næringer.

–Tomtene i kunnskapsaksen tilbyr en unik plassering nært både E18, jernbanestasjon og bysentrum. Herfra er det 3 minutter både til bysentrum, jernbane og Europavei. Få andre steder i regionen kan tilby denne kombinasjonen av nærhet.

Vi møter næringssjef Dag Trygve Enden utenfor Abax sine hypermoderne lokaler i Larvik. Teknologigiganten er bare en av mange kunnskapsbedrifter som har slått seg ned i det som er selve hjertet av kunnskapsaksen: Hammerdalen.

Ta kontakt med oss for spørsmål om kontorlokaler i kunnskapsaksen
X0A6756

Hammerdalen var selve episenteret for Larviks treindustri som ble avviklet på 90-tallet. Nå er området transformert til en pulserende bydel som i dag har flere arbeidsplasser enn noensinne.

–I Hammerdalen møtes ærverdig industrihistorie, moderne arkitektur og nye næringer. Vekst og verdiskapning står likevel igjen som en fellesnevner med over 70 virksomheter etablert på området, sier næringssjefen.

–Mer enn 1000 mennesker har sitt daglige virke her. Det er mer enn dobbelt så mye som da industrien var på topp.

Unike tomter

–Larvik kommune har jobbet bevisst med å tilrettelegge attraktive områder for kunnskapskrevende virksomheter, hvor «kunnskapsaksen» er den viktigste. Vi vet at lokalisering i nærheten av eksisterende bedrifter og nærhet til det regionale markedet er viktig, sier Enden

–Derfor er vi stolte av å kunne tilby tomter og konsepter som vi mener er unike i vår region. Larvik er det geografiske midtpunktet i Vestfold/Telemark. Herfra er det like kort vei til Grenland som til Vestfoldbyene. 5 byer og 300.000 mennesker innen 20 minutters reise, sier han,

–Med lokaler i kunnskapsaksen kan de enkelt betjene hele regionen fra en lokasjon.

vi stolte av å kunne tilby tomter og konsepter som vi mener er unike i vår region.

— Næringssjef Dag Trygve Enden

Utvikles over tid

Kunnskapsaksen er en langsiktig satsning som vil utvikles over tid, og som innebærer mange ulike tomter og konsepter. Tyngdepunktet ligger i Hammerdalen, men aksen starter ved indre havn, nærmere bestemt ved det nye Grandkvartalet. Tvers over gaten finner du Festiviteten som tilbyr moderne kontorlokaler med historisk sus.

–Grandkvartalet og Festiviteten representerer de mest sentrumsnære lokalene i kunnskapsaksen. 200 meter lenger nord starter Hammerdalen, hvor Fritzøe Eiendom i disse dager ferdigstiller "SAGA" - som blir et av de råeste kontorbyggene i Larvik, forteller Enden.

Image001 (4)
På den store, åpne plassen i Hammerdalen hvor det engang var sagbruk, vil 400 mennesker få sin nye arbeidsplass når SAGA står ferdig mot slutten av året.
SAGA blir omtalt som Larviks råeste kontorbygg. Nå får bygget Larviks råeste spisested for ansatte.

Bærekraft: mer enn bare bygg

Forskning viser at at tilgang til hovedveisystem er den klart viktigste enkeltfaktoren når virksomheter skal velge lokalisering. Nærhet til kunder og marked, kollektivtransport og bærekraft blir også trukket frem som sentrale faktorer.

–En analyse av kommunens tilgjengelige næringsarealer viser at vi har god tilgang både på kort og lang sikt, og at en stor andel av tomtene også ligger nært E18. sier Enden

–Men arealene i Kunnskapsaksen skiller seg ut. I tillegg til å ha umiddelbar tilgang til E18, ligger de også tett på togstasjon og bysentrum. Dette sammen med Larviks plassering som det geografiske midtpunktet i regionen, gjør arealene spesielt attraktive.

Alle byggene og prosjektene i kunnskapsaksen har bærekraft som et viktig kriterie. Et eksempel er det nye kontorbygget i Saggården som blir Larviks første BREEAM-sertifiserte bygg.

– Bærekraft er mye mer enn byggene, sier Dag Trygve Enden. Bærekraft handler i stor grad også om reisevei for de ansatte, kunder og samarbeidspartnere og sambruk og gjenbruk av ressurser - for å nevne noe.
–For virksomheter som har behov for å betjene en hel region fra en lokasjon, kan få områder konkurrere med Kunnskapsaksen i Larvik. Også når det gjelder bærekraft.